Hundar och problem

by:
Tags :
Category :Hundar

Vad som gör att en hund har problem med någonting eller agerar på ett visst sätt kan ha oändligt många orsaker och man måste verkligen försöka att förstå sig på varför de beter sig som de gör. Till skillnad mot människor har de inte dolda motiv för att uppträda på ett visst sätt, de lever i nuet och agerar på instinkter och den känslan de har för tillfället.

Vad är ett problem?

 

En av de första frågorna att ta ställning till är just: vad är ett problem? För vissa kan det handla om en så enkel grej som att hunden inte kommer på inkallning, för andra kan det vara aggressivitet. Men de allra flesta är överens om att när man anser att det har blivit ett problem så har det på ett eller annat sätt skapat bekymmer i vardagen och livet har blivit lite svårare än vad det borde vara.

Oavsett vad man själv anser är problemet så ska man närma sig det på ungefär samma sätt. Först och främst, ska man ta reda på om det är i alla situationer som det inträffar eller om det finns specifika omständigheter som gör att hunden agerar på det vis den gör.

Hantera problemet

Men hur tar man tag i detta på ett smidigt sätt? Först och främst måste man vara medveten om att det inte går att bara förändra en hunds beteende över en natt. Det kommer att ta tid och mycket träning, och framför allt måste man vara väldigt konsekvent i vad man säger och vad man gör. Hundar är flockdjur som kräver att någon ska leda flocken. Om inte människan gör det så kommer hunden att försöka ta kommandot. Har detta redan hänt är det svårt att ta tillbaka, men långt ifrån omöjligt.

I och med hundens flockbeteende så är det lättare för den som anses vara flockledaren att förändra en hunds beteende. Det är flockledaren som bestämmer och för att korrigera ett felaktigt beteende måste man vara på och säga ifrån eller till, beroende på vad det gäller, så mycket det bara går. Lära sig att se tecken på hunden är en väldigt bra sak. Ta exempelvis aggressivitet: Lär man sig att se de tidiga signalerna så som att kroppshållningen förändras, öronen riktas om och så vidare, så kan man bryta hundens tankar innan de har hunnit att eskalera. De flesta med aggressiva hundar håller med om att när hunden väl har jobbat upp sig eller börjat skälla och/eller göra utfall så är det väldigt svårt att få den att sluta tills objektet för aggressiviteten inte längre är kvar. Tidiga signaler och en tillsägelse redan då kan göra underverk för hundens beteende.

För vissa kan det vara så enkelt som att miljön hemma behöver förbättras. Är det mycket högt gräs där hunden inte gärna går, prova att köpa en Slåtterbalk till din multimaskin och skapa fler öppna ytor.

Viktigast av allt när det gäller träning och rehabilitering: Beröm ALLTID när hunden gör någonting bra!