Vanvård av hundar

by:
Tags :
Category :Hundar

Tyvärr finns det människor som av olika anledningar inte tar hand om sina hundar på rätt sätt. Ofta ligger det olyckliga omständigheter bakom, som exempelvis psykisk ohälsa, dålig ekonomi, alkoholproblem eller plötsliga kriser i familjen. Det finns regler för djurhållning och sköter man sig inte kan Länsstyrelsen ta beslut om att omhänderta djuren. Detta gäller inte bara hundar utan alla djur. För att djuren ska bli tagna i förvar krävs att det gått ganska långt. Personen ifråga kan ha fått varningar innan men inte brytt sig om dem.

Omhändertagande av hundar sker inte så ofta, men polisen har sett en ökning. Det kan handla om äldre människor som avlider och som inte har en plan B för vad som ska ske med hunden. Andra scenarier är där människor som lever ensamma behöver akut in på sjukhus och hunden blir lämnad kvar hemma utan någon som ser till den. Ett omhändertagande är heller inte speciellt billigt utan ägaren drabbas av oväntade kostnader när denne kommer hem igen.

De mer allvarliga fallen av omhändertagande handlar dock om personer som ofta har flera djur, kanske utan tillstånd och som helt enkelt inte klarar av att ta hand om dem på ett bra sätt. Ett fall av Omhändertagande av hundar handlar om en person med 30 hundar som levde i misär.

Så fort djur tas om hand, noteras kostnaderna för hämtning, ev. avlivning eller andra veterinärkostnader och försök att hitta placering till djuren och ägaren får stå för kalaset. Om en person misskött djur kan denne få djurförbud, d.v.s. personen ifråga får inte ha djur! Om personen ändå skaffar fler djur kan dessa tas om hand omedelbart utan att de behöver ha hunnit hamna i vanvård.