Veterinärer protesterar mot hundbranschen!

by:
Tags :
Category :Hundar

Även om de flesta uppfödare är seriösa och vill att raserna ska utvecklas åt ett håll där hunden inte far illa, har flera veterinärer reagerat på att de allt oftare får operera hundar med andningsbesvär då de har för trubbiga nosar.

Främst raser som mops, bostonterrier och fransk bulldog har blivit mer populära. Det har inneburit en ökad avel och ibland importeras hundar utifrån för att förnya stammen. Veterinärerna är bekymrade då de sett ett ökat antal hundar som behöver opereras för att kunna andas utan att flämta. Vissa hundar har för smala luftrör, vilket inte går att operera. Endast de som bara behöver operera nos, gomsegel och svalg, vilket inte är så ”bara”, kan få en operation.

Eftersom det finns en hel del pengar i branschen, misstänks vissa endast avla på det populära anlaget med platta nosar utan att tänka på konsekvenserna varken för den enskilda hunden eller rasens utveckling.

Den här typen av operation täcks inte av försäkringen och därför kan inte veterinärerna veta exakt hur många hundar som får genomgå en operation, men klart är att det finns en tydlig ökning. Uppfödare skyller på de importerade hundarna.