Vad är en brukshund?

by:
Tags :
Category :Hundar

En brukshund är enkelt uttryck, en hund som är tränad i att arbeta inom ett visst område. Det kanske låter märkligt men det kan handla om en hund som kan jaga, kan dra, kan valla eller kan vakta o.s.v.

En brukshund kan vara ganska dyr då den måste tränas upp först för att kunna utföra det man önskar att den ska klara av. Brukshund är ett relativt vitt begrepp och därför brukar man dela in hundarna i undergrupper. Dessa grupper är assistanshundar, tjänstehundar, jakthundar, vallhundar, draghundar och övriga brukshundar. Det finns alltså ganska många hundar som har ett arbete.

Inom aveln tänker man på detta och försöker få fram bra egenskaper för rätt kategori hundar. T. ex älskar vallhundar att ”samla ihop flocken”. De vill helst driva på både djur och människor och se till att de håller ihop. En vakthund ska klara av stress och lära sig att skälla vid rätt tillfälle medan en jakthund måste vara oerhört lydig och alltid lyda sin ägare så inga olyckor sker under jakten.

Den nyaste kategorin är troligen assistanshundar, som tränas i att hjälpa människor med olika funktionshinder. En som funnits länge är den s.k. blindhunden som hjälper synskadade men det finns många andra varianter också. Ett exempel är hundar som tränas i att stötta barn med autism. T. ex kan en sådan hund vara avgörande för om barnet klarar av att gå till skolan eller inte, då hunden följer med på promenaden till skolan och eventuellt även får stanna i skolan, om det finns en sådan uppgörelse. Hunden medverkar till att eventuella stresspåslag kan minska betydligt för ett barn som blir stressad av att gå till skolan.

Andra jobb hundarna kan ha är knarkhundar som hjälper till i tullen eller hundar som sniffar upp mögel. Oavsett vad människan önskar, verkar det gå att träna upp villiga hundar till att utföra dessa tjänster. Detta är ett tydligt tecken på den symbios som finns mellan människan och hunden. Det är givetvis inte bara så att hunden arbetar utan den får mycket omsorg och kärlek tillbaka av ägaren. Speciellt människor som verkligen är beroende av sin tränade hund pysslar verkligen om den som kanske är den bästa vännen de har. Ska man träna upp hundar till något, så är just servicehundar en mycket viktig kategori.