Information om jakthundar

by:
Tags :
Category :Hundar

Jakthundar kan fostras genom olika typer av träning. Det finns både drivande och apporterande hundar, grythundar, fågelhundar, älghundar och andra varianter.

Här är förklaringar till några olika jakthundstyper:

  • Drivande jakthundar har som uppgift att driva fram bytet. Det finns många olika hundraser som kan användas till drev, exempelvis olika stövare.
  • Grythundar ska ner i gryt för att jaga fram rävar eller grävlingar. Lite mindre hundar föredras för denna uppgift, som exempelvis tax eller jack russel terrier.
  • Fågelhundar används givetvis vid jakt av fågel. Skällande fågelhund används i skogen när man t. ex. jagar orre eller andra skogsfåglar. Då är det vanligt med olika typer av spetsar. Stående fågelhundar däremot, används till att jaga fåglar som sitter stilla och försöker gömma sig. Det kan handla om fåglar som orre eller fasan. Här används hundar som setter eller vorsteh.
  • Apporterande hundar är hundar som söker efter bytet när det har skjutits och detta kallas eftersökshundar. Vid fågeljakt är det viktigt att ha med sig eftersökshundar då bytet är relativt litet och kan ramla ner i vegetationen och vara svårt att hitta. Vid exempelvis jakt på and är det till och med obligatoriskt att ha med en apportör. Här används hundar som t.ex. Golden retriver eller labrador.
  • Stötande hundar ska befinna sig väldigt nära jägaren hela tiden och söka igenom alla buskar och små utrymmen så att man inte missar något. Om hunden hittar bytet ska det ”stötas fram” och jägaren kan skjuta det. Det är vanligt att använda olika spanielhundar för detta.
  • Älghundar ska söka upp älgen och inte skrämma älgen. Den ska markera med ett skall så att jägaren kan lokalisera älgen. Raser som används för älgjakt kan vara jämthund, björnhund eller älghund.

Gemensamt för alla dessa hundar är att man tränar dem i den aktivitet man vill att de ska behärska och går kurser. Kurser anordnas av olika klubbar och i slutet av kursen genomgår man ett prov för att se om hunden klarar alla moment. Proven är inte bara till för att se om hunden klarar av jakt utan också för att se vilka hundar man kan avla på för att få fram de bästa egenskaperna för jakthundar. Hunden ska vara registrerad inom SKK, Svenska Kennelklubben, för att kunna få vara med på en sådan kurs.

Jakthundar finns i hela landet men fler i de områden där man kan jaga älg, varg, björn och mindre vilt. Detta innebär att det finns fler jakthundar i norra halvan av landet än i den södra delen. Jakten är en betydande del av ekonomin i vissa län så därför är även jakthunden viktig. En jakthund är en större investering än en vanlig sällskapshund och blir en ovärderlig kompanjon för varje jägare som har jakthundar.